top of page

ÜRETİMDE KALİTE

Kalite her bir ürünün tasarımdan ve tüm proseslerin içinde yer almalıdır.

Üretimde Kalite

 

Kalite her bir ürünün tasarımdan ve tüm proseslerin içinde yer almalıdır.

 

Her üretim prosesi, proseste hata oluşuma riskini ve sonraki prosese hata akışı riskini değerlendirmeli. Prosesin kalite açısından güvenilirliğini tesis etmelidir. Bu uygulamaya 'Yerinde Kalite' denir.

Yerinde Kalite kavramında , bir sonraki proses ilgili prosesin müşterisi anlamına gelmektedir ve herkes müşterisine sıfır hatalı ürün/ara ürün göndermekten sorumlu olmaktadır.

 

Sonuçta da , nihai müşteriye kaliteli ürüb üretmek ve dolayısıyla müşteri memnuniyetinin sağlanması hedeflenmektedir. Proseslerin sonunda ve aralarında kalite kontrol eski bri zihniyettir, kalite üretirken sağlanır, kontrolle kalite yaratılmaz.

 

Bu amaçla her çalışan kendi işini en iyi şekilde yapmaya gayret etmelidir; sadece sonuçta değil süreçte de kalitenin sağlanması için çalışmalıdır. Hatanın oluşmadan önlenmesi israfın azaltılmasına, dolayısıyla yüksek kaliteli ürünlerin düşük maliyetle üretilmesine imkan sağlar.

 

Kalitesiz üretim, sadece şirkete değil , ürün ve hizmet kaybıyla topluma da zarar verir. Yerinde kalitenin tüm çalışanlara benimsetilmesi kalitesizlikle ilgili bir çok maliyeti önleyecek, şirketin verimliliğini ve rekabet gücünü arttıracaktır.

 

Kalitesizliğin görünen ve görünmeyen birçok maliyeti vardır:

 • Düzeltme ve tamir maliyeti

 • Yeniden kontrol ve test maliyeti

 • Hurda maliyeti

 • İlave işçilik maliyeti

 

Ayrıca dışarıdan yansıyan kalitesizlik maliyetleri vardır:

 • İade ürün maliyeti

 • Düzeltme / tamir maliyeti

 • Şikayet araştırma maliyeti

 • Garanti maliyeti

 • Şirket itibarı

 

Bu maliyet unsurlarıdan kaçınabilmek için kaliteli üretim esastır.

 

Kalite her bir işte ve proseste oluşturulmalı ve garanti edilmelidir. Hata oluşumu proseste farkedilmeli ve bir sonraki prosese geçişine izin vermemelidir. Sadece kalitenin garantilendiği ara ürünler bir sonrakiproses iletilmeli ve sonuçta müşteriye sunulan ürün kalite açısından garantilenmiş olmalıdır. 

 

Kalitesizliği önlemede otomatik sistemlerde 'Jidoka! çok önemlidir. Ekipman arızaları, kalite hataları, operasyon gecikmeleri gibi problemler , çalışanlar tarafından atlandığında yani anlaşılmadığında, sistemin bu problemleri kendiliğinden tespit edip, makina, ekipman veya hattı durdurarak problemin çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve çözülmesini sağlar.

Japon üretim ve kalite sistemlerinin temel direklerinden birisi Jidoka uygulamasıdır. Bu sayede:

 • Sürekli olarak %100 iyi ve kaliteli ürün üretilir

 • Makina ekipman arızaları önelenir

 • Operasyon gecikmeleri önlenir

 

Proseslerin güvenilir ve kaliteli üretim yapması işçilik kadar makina ve ekipmanların uygun standartta çalışmasına bağlıdır. Bu sebeple çalışanın kendi alanındaki makina ve ekipmanı iyi tanıması, önleyici bakım, otonom bakım konusunda bilgili olması ve arızanın teşhisi yeteneklerinin gelişmiş olması gerekir. Netice olarak sağlıklı bakım yapabilme ve otonom bakım kabiliyeti kaliteli üretimin temel gereklerindendir.

 

Proseslerin kalite açısından degerlendirilmesi ve proseslerin zayıf noktalarının iyileştirilmesi ile proses kalitesi garantilenir. Ancak üretimin takibi kapsamında, kalite kontrol ve denetim sonuçları, yaşanan sorunlar, veri toplama sistemstiği içerisinde, ölçülebilir, sürekli , miktarsal ve doğru veri olarak toplanır.

Veriler çeşitli istatistiksel metodlarla analiz edilecek kalite problemlerinin ve diğer sorunların teker teker çözümü konusunda hızla iyileştirme faaliyetleri yapılır. Kaizen , Kalite Çemberi, Problem Çözme yaklaşımlarıyla gerek bireysel, gerekse takım halinde iyileştirme çalışmaları yapılır. Kayda geçen tüm kalitesizlikler ve sorunlar teker teker çözülüp, halledilir. Nihai amaç "Sıfır hata açısı" tesis edilir.

 

Kalite Bölümü, kaliteli ürün ve üretimin tesisinde tek sorumlu değildir; kalite tüm şirketin ve özellikle üretim bölümünde birinci derece sorumluluğu içindedir. Kalite Bölümü düzenleyici olarak, ürün ve proseslerin kalite standartlarını ayrıca denetim/control standartlarını üretim bölümü ile birlikte tespit eder. Sonrasında üretim bölümü bu standartlara uymak, Kalite bölümünde bu konuda destek vermek ve denetlemek(inspection) yükümlülüğü taşır.

Kalitesizliğin etkisi ve maliyeti çok yüksektir; kalitesizten kurtardığımız her proses, hurda olmaktan kurtardığımız her ürün, şirketimizin rekabetçiliğinde önemli adımlar olur.

 

Sıfır hata, sıfır hurda güçlü şirket, güçlü şirket mutlu çalışan demektir.

bottom of page